Print this page

Strona główna

Witamy na stronach internetowych Muzeum Dawnego Kupiectwa. Wierzymy, że po zapoznaniu się z nimi zechcecie Państwo nas odwiedzić w Świdnicy. Serdecznie zapraszamy.

W dniu 19 grudnia 2014 r. Muzeum będzie czynne do godz. 14.00 

WERNISAŻ WYSTAWY

plakat

Regulamin I edycji konkursu otwartego „Świdnicka Szopka Bożonarodzeniowa"

§ 1
Organizatorami konkursu są Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy i Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy

§ 2
Cele konkursu:
1. Kultywowanie tradycji świątecznych i dziedzictwa narodowego,
2. Skierowanie uwagi dzieci i dorosłych na ważność zwyczajów i obrzędów związanych z czasem Bożego Narodzenia,
3. Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędowością.

§ 3
Uczestnicy konkursu:
Uczestnikami konkursu mogą być: dzieci i dorośli, osoby indywidualne i grupy, całe rodziny.

§ 4
Wymogi względem pracy:
Forma pracy - przestrzenna (na wzór szopki krakowskiej), wykonana z materiałów dowolnych, mająca charakter rękodzieła, bez użycia elementów gotowych, w której obok elementów związanych z tradycjami świąt Bożego Narodzenia znajdzie się chociaż jeden zminiaturyzowany motyw świdnicki. Szopka powinna być trwała i stabilna, zaopatrzona w metryczkę przymocowaną trwale do jej boku (wypisaną czytelnie drukowanymi literami i zawierającą: imię i nazwisko autora/autorów pracy), z zaznaczeniem kategorii wiekowej (wiek dziecka lub określenie czy jest to osoba dorosła), sposób kontaktu: telefoniczny, e-mail. Jeżeli pracę zgłosiła szkoła, stowarzyszenie lub inna grupa, oprócz wykazu autorów pracy, należy podać nazwę instytucji oraz imię i nazwisko opiekuna lub osoby prowadzącej. Szopki bez opisu nie będą przyjmowane. Zastrzega się, że przekazane szopki nie mogły być prezentowane na innych tego rodzaju konkursach. Praca nie może naruszać żadnych praw bądź dóbr osobistych osób trzecich. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne udzielenie organizatorom prawa do publikacji zdjęć szopki w środkach masowego przekazu i prezentowania jej na wystawie.

§ 5
Kryteria oceny:
Walory artystyczne i estetyczne, staranność wykonania, nowatorskość wykonanej pracy, ciekawa interpretacja proponowanej tematyki, sposób wykorzystania świdnickiego motywu. Nie będą oceniane prace z „gotowymi" figurkami.

§ 6
Ocena:
Szopki oceni jury. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Muzeum Dawnego Kupiectwa oraz Młodzieżowego Domu Kultury. O wynikach zostaną też poinformowane lokalne środki masowego przekazu. Zdobywca głównej nagrody oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomione przez organizatorów.

§ 7
Nagrody:
Przewidziana jest nagroda rzeczowa oraz wyróżnienia.

§ 8
Postanowienia końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (po przyjęciu prac na konkurs) do wprowadzenia kategorii wiekowych. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Prace należy składać od 26 listopada do 3 grudnia 2014 r. (za wyjątkiem 29 i 30 listopada) w godz. 10.00-15.00 w siedzibie Muzeum Dawnego Kupiectwa. Prace uszkodzone nie będą przyjmowane na konkurs. Z wyróżnionych oraz wybranych przez jury szopek zostanie przygotowana wystawa czasowa, jej wernisaż oraz wręczenie nagrody i wyróżnień odbędzie się w grudniu 2014 r. podczas Świdnickiej Kolędy. Szopki wykorzystane do organizacji wystawy będzie można odebrać w Muzeum Dawnego Kupiectwa w dniach od 2 lutego do 6 lutego 2015 r. (w godz. 10.00 - 15.00). W indywidualnych wypadkach możliwe jest, po wcześniejszym uzgodnieniu, ustalenie innego terminu odebrania prac. Prace nie odebrane do końca miesiąca lutego 2015 r. przejdą na własność organizatorów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika konkursu danych niezgodnych z prawdą. Po rozstrzygnięciu konkursu prace nie zakwalifikowane na wystawę powinny być odebrane w ciągu 30 dni (w godzinach otwarcia Muzeum Dawnego Kupiectwa), po tym terminie przejdą na własność organizatorów.
W razie potrzeby dodatkowych informacji udzielą:
- dr Dobiesław Karst z Muzeum Dawnego Kupiectwa, tel. 74/8521291,
- mgr Elżbieta Tarnowska z Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy, tel. 74/8512756.

§ 9

METRYCZKA
Imię i nazwisko, kategoria wiekowa (dziecko - z podaniem lat, bądź osoba dorosła)
.............................................................................................................................
...................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna lub przedstawiciela grupy: ..............................................................................................................................
e-mail, telefon nauczyciela, opiekuna lub przedstawiciela grupy: ..............................................................................................................................

Muzeum jest otwarte:

wtorek-piątek w godz. 10:00-15:00 (w piątek wstęp bezpłatny)
sobota-niedziela w godz. 11:00-17:00
W poniedziałek Muzeum jest nieczynne
Na pół godziny przed zamknięciem ekspozycji biletów nie sprzedaje się

Ceny biletów:
normalne 5.50,-zł, ulgowe i wycieczkowe 3.50,-zł
oprowadzanie wycieczek po Muzeum - 30,-zł
lekcje muzealne - 30,-zł (w cenie lekcji zwiedzanie muzeum)

W sprawie oprowadzania wycieczek należy się kontaktować z mgr. Zbigniewem Malickim, tel. 74/85-212-91, e-mail: muzeum_biblioteka@poczta.onet.pl w celu ustalenia terminu. Poza wykupieniem biletu należy uiścić opłatę w wysokości 30,-zł.

----------------------------------------------

Film o Muzeum

Film 

-----------------------------------------------------------

Piszą o nas:

http://www.gum.gov.pl/media/396804/biuletyn-3-2014.pdf

------------------------------------------------- 

W 2014 r. Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających:

1 stycznia  (środa)  Nowy Rok
6 stycznia  (poniedziałek)  Trzech Króli
20 kwietnia (niedziela)  Wielkanoc
21 kwietnia  (poniedziałek)  Poniedziałek Wielkanocny
1 maja  (czwartek)  Święto Pracy
3 maja  (sobota)  Święto Konstytucji 3 Maja
8 czerwca  (niedziela)  Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
19 czerwca (czwartek)  Boże Ciało
15 sierpnia  (piątek)  Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada  (sobota)  Wszystkich Świętych
11 listopada  (wtorek)  Święto Niepodległości
25 grudnia  (czwartek)  Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
26 grudnia  (piątek)  Boże Narodzenie (drugi dzień)

====================================================================

      Logo    Świdnicka Biblioteka Cyfrowa

Biblioteka Cyfrowa Kościoła Pokoju Biblioteka Cyfrowa Kościoła Pokoju 

             

 

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone

Przedruk i kopiowanie materiałów tylko za zgodą Muzeum Dawnego Kupiectwa