Print this page

Strona główna

logo Stypendia w dziedzinie kultury

-----------------------------------------

 Konkurs Konkurs Banku Zachodniego WBK

----------------------------------------------------------

 Witamy na stronach internetowych Muzeum Dawnego Kupiectwa. Wierzymy, że po zapoznaniu się z nimi zechcecie Państwo nas odwiedzić w Świdnicy. Serdecznie zapraszamy.

Nowa wystawa czasowa w Muzeum

plakat

-----------------------------------------------------------

KONKURS 

Muzeum Dawnego Kupiectwa oraz Młodzieżowy Dom Kultury ogłaszają konkurs otwarty na świdnicką szopkę bożonarodzeniową. Prace konkursowe mogą być wykonywane indywidualnie i grupowo a najciekawsze z nich zostaną nagrodzone i zaprezentowane na wystawie czasowej, zorganizowanej w miesiącach: grudzień 2014 r. oraz styczeń 2015 r. w salach Muzeum Dawnego Kupiectwa. Do wygrania jest atrakcyjna nagroda rzeczowa oraz wyróżnienia. Każda szopka będzie musiała zawierać akcenty „świdnickie”. Organizatorom przyświeca cel stworzenia tradycji „Szopki Świdnickiej” i kontynuowanie tego konkursu w przyszłości,   w jego kolejnych edycjach. Szczegółowy regulamin konkursu podany jest poniżej.


Regulamin I edycji konkursu otwartego „Świdnicka Szopka Bożonarodzeniowa”

§ 1

Organizatorami konkursu są Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy i Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy

§ 2

Cele konkursu
1. Kultywowanie tradycji świątecznych i dziedzictwa narodowego,
2. Skierowanie uwagi dzieci i dorosłych na ważność zwyczajów i obrzędów związanych z czasem Bożego Narodzenia,
3. Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędowością.

§ 3

Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursu mogą być: dzieci i dorośli, osoby indywidualne i grupy, całe rodziny.

§ 4

Wymogi względem pracy
Forma pracy – przestrzenna (na wzór szopki krakowskiej), wykonana z materiałów dowolnych, mająca charakter rękodzieła, bez użycia elementów gotowych, w której obok elementów związanych z tradycjami świąt Bożego Narodzenia znajdzie się chociaż jeden zminiaturyzowany motyw świdnicki. Szopka powinna być trwała i stabilna, zaopatrzona w metryczkę  przymocowaną trwale do jej boku (wypisaną czytelnie drukowanymi literami i zawierającą: imię i nazwisko autora/autorów pracy), z zaznaczeniem kategorii wiekowej (wiek dziecka lub określenie czy jest to osoba dorosła), sposób kontaktu: telefoniczny, e-mail. Jeżeli pracę zgłosiła szkoła, stowarzyszenie lub inna grupa, oprócz wykazu autorów pracy, należy podać nazwę instytucji oraz imię i nazwisko opiekuna lub osoby prowadzącej. Szopki bez opisu nie będą przyjmowane. Zastrzega się, że przekazane szopki nie mogły być prezentowane na innych tego rodzaju konkursach. Praca nie może naruszać  żadnych praw bądź dóbr osobistych osób trzecich. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne udzielenie organizatorom prawa do publikacji zdjęć szopki w środkach masowego przekazu i prezentowania jej na wystawie.

§ 5

Kryteria oceny
Walory artystyczne i estetyczne, staranność wykonania, nowatorskość wykonanej pracy, ciekawa interpretacja proponowanej tematyki, sposób wykorzystania świdnickiego motywu. Nie będą oceniane prace z „gotowymi” figurkami.

§ 6

Ocena
Szopki oceni jury. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Muzeum Dawnego Kupiectwa oraz Młodzieżowego Domu Kultury. O wynikach zostaną też poinformowane lokalne środki masowego przekazu. Zdobywca głównej nagrody oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomione przez organizatorów.

§ 7

Nagrody
Przewidziana jest nagroda rzeczowa oraz wyróżnienia.

§ 8

Postanowienia końcowe
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (po przyjęciu prac na konkurs) do wprowadzenia kategorii wiekowych. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Prace należy składać od 26 listopada do 3 grudnia 2014 r. (za wyjątkiem 29 i 30 listopada) w godz. 10.00-15.00 w siedzibie Muzeum Dawnego Kupiectwa. Prace uszkodzone nie będą przyjmowane na konkurs. Z wyróżnionych oraz wybranych przez jury szopek zostanie przygotowana wystawa czasowa, jej wernisaż oraz wręczenie nagrody i wyróżnień odbędzie się w grudniu 2014 r. podczas Świdnickiej Kolędy. Szopki wykorzystane do organizacji wystawy będzie można odebrać w Muzeum Dawnego Kupiectwa w dniach od 2 lutego do 6 lutego 2015 r. (w godz. 10.00 – 15.00). W indywidualnych wypadkach możliwe jest, po wcześniejszym uzgodnieniu, ustalenie innego terminu odebrania prac. Prace nie odebrane do końca miesiąca lutego 2015 r. przejdą na własność organizatorów.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika konkursu danych niezgodnych z prawdą. Po rozstrzygnięciu konkursu prace nie zakwalifikowane na wystawę powinny być odebrane w ciągu 30 dni (w godzinach otwarcia Muzeum Dawnego Kupiectwa), po tym terminie przejdą na własność organizatorów.
W razie potrzeby dodatkowych informacji udzielą:
- dr Dobiesław Karst z Muzeum Dawnego Kupiectwa, tel. 74/8521291, e-mail: muzeum_historia@poczta.onet.pl
- mgr Elżbieta Tarnowska z Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy, tel. 74/8512756, e-mail: tarnowscy3@op.pl

§ 9

METRYCZKA

Imię i nazwisko, kategoria wiekowa (dziecko - z podaniem lat, bądź osoba dorosła) 
.................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna lub przedstawiciela  grupy: ....................................................................................................

e-mail, telefon nauczyciela, opiekuna lub przedstawiciela grupy: ....................................................................................................

-----------------------------------------------------------

Wystawa w wieży ratuszowej

Plakat

WYSTAWA „170 LAT KOLEI W ŚWIDNICY. ŚWIDNICKA KOLEJ DAWNIEJ I DZIŚ.”
Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko – Jaworskie” serdecznie zaprasza wszystkich miłośników kolei oraz pasjonatów lokalnej historii na wystawę upamiętniającą 170 lecie uruchomienia połączenia kolejowego z Jaworzyny Śląskiej do Świdnicy oraz 110 rocznicę uruchomienia linii kolejowej ze Świdnicy do Jedliny Zdroju. Oficjalne otwarcie wystawy zaplanowano na niedzielę 05.10.2014 na godzinę 14:00 na I Piętrze Wieży Ratuszowej w Świdnicy. Otwarciu towarzyszyć będzie krótka prezentacja dotycząca historii linii kolejowych przebiegających przez Świdnicę w wykonaniu autora wystawy oraz przedstawicieli Sowiogórskiego Bractwa Kolejowego.
Na wystawie podziwiać będzie można archiwalne widokówki przedstawiające nie tylko dworce i przystanki kolejowe ale także imponujące mosty i wiadukty położone na nieczynnej obecnie linii do Jedliny Zdroju. Oczywiście nie zabraknie starych rozkładów jazdy, biletów kartonikowych, map, czapek, i innych eksponatów związanych z koleją. Zwiedzający wystawę będą także mogli poczuć się jak maszynista prowadzący pociąg, a to za sprawą nagrania video przedstawiającego przejazd z Mościska Dzierżoniowskiego do Świdnicy, które będzie wyświetlane na jednym z monitorów w wieży ratuszowej. Nagranie powstało dzięki uprzejmości jednego z partnerów wystawy - samorządowej spółki przewozowej Koleje Dolnośląskie S.A., obsługującej przewozy pasażerskie, m.in. na linii z Legnicy do Kamieńca Ząbkowickiego i dalej w kierunku Kłodzka i Kudowy Zdroju.
Pozostałymi partnerami wystawy, którzy udostępnili swoje zbiory i eksponaty są: Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej, Portal Świdnica - Moje Miasto, Sowiogórskie Bractwo Kolejowe oraz Pan Adam Pacześniak z Wrocławia.
Autorem i pomysłodawcą zorganizowania wystawy jest Andrzej Deska – na co dzień pracownik świdnickiej Informacji Turystycznej, a prywatnie także miłośnik kolei.
Wystawa potrwa do 31.10.2014 roku, wstęp dla odwiedzających jest bezpłatny. Zapraszamy wszystkich w godzinach pracy Wieży Ratuszowej od wtorku do piątku od 10:00 do 18:00, w soboty i niedziele od 10:00 do 20:00.

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Muzeum jest otwarte:

wtorek-piątek w godz. 10:00-15:00 (w piątek Muzeum można zwiedzać bezpłatnie)
sobota-niedziela w godz. 11:00-17:00
W poniedziałek Muzeum jest nieczynne
Na pół godziny przed zamknięciem ekspozycji biletów nie sprzedaje się

Ceny biletów:
normalne 5.50,-zł, ulgowe i wycieczkowe 3.50,-zł
oprowadzanie wycieczek po Muzeum - 30,-zł
lekcje muzealne - 30,-zł (w cenie lekcji zwiedzanie muzeum)

W sprawie oprowadzania wycieczek należy się kontaktować z mgr. Zbigniewem Malickim, tel. 74/85-212-91, e-mail: muzeum_biblioteka@poczta.onet.pl w celu ustalenia terminu. Poza wykupieniem biletu należy uiścić opłatę w wysokości 30,-zł.

----------------------------------------------

Film o Muzeum

Film 

-----------------------------------------------------------

Piszą o nas:

http://www.gum.gov.pl/media/396804/biuletyn-3-2014.pdf

------------------------------------------------- 

W 2014 r. Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających:

1 stycznia  (środa)  Nowy Rok
6 stycznia  (poniedziałek)  Trzech Króli
20 kwietnia (niedziela)  Wielkanoc
21 kwietnia  (poniedziałek)  Poniedziałek Wielkanocny
1 maja  (czwartek)  Święto Pracy
3 maja  (sobota)  Święto Konstytucji 3 Maja
8 czerwca  (niedziela)  Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
19 czerwca (czwartek)  Boże Ciało
15 sierpnia  (piątek)  Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada  (sobota)  Wszystkich Świętych
11 listopada  (wtorek)  Święto Niepodległości
25 grudnia  (czwartek)  Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
26 grudnia  (piątek)  Boże Narodzenie (drugi dzień)

====================================================================

      Logo    Świdnicka Biblioteka Cyfrowa

Biblioteka Cyfrowa Kościoła Pokoju Biblioteka Cyfrowa Kościoła Pokoju 

      Przewodnik        Przewodnik Kolei Dolnośląskich

             


 

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone

Przedruk i kopiowanie materiałów tylko za zgodą Muzeum Dawnego Kupiectwa