Print this page

Wystawy czasowe

  Muzeum Dawnego Kupiectwa odbywają się cyklicznie organizowane wystawy. Często nie są związane bezpośrednio z kupiectwem lecz dotyczą szeroko pojętej kultury i sztuki. Mamy nadzieję, że wystawy przybliżą Państwu zarówno historię naszego miasta, kupiectwa jak również twórczość wybitnych artystów.

erdecznie zapraszamy do zapoznania się z wystawami jak również do odwiedzenia naszego Muzeum.

ktualne wystawy:

 

W dniu 1 lipca 2016 r. ekspozycje będą czynne w godzinach 10.00-14.00 oraz od godz. 19.00 do północy 

 

 

W dniu 1 lipca (piątek) zapraszamy od godz. 19.00 do północy na "Noc Muzealną". W jej ramach będzie można zwiedzić wszystkie stałe ekspozycje, uczestniczyć w wernisażu wystawy czasowej prac świdnickiej artystki Kamili Karst oraz wysłuchać konceru Piotra Krakowskiego "Krakus" z zespołu "Kruki". Wstęp bezpłatny.

 

*

 

Kamila Karst urodziła się w Świdnicy, studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, w latach 1990-1995. Dyplom z wyróżnieniem z grafiki artystycznej u prof. Andrzeja Basaja i adiunkta Pawła Frąckiewicza oraz projektowania graficznego u prof. Jana Jaromira Aleksiuna. Od 1997 r. jest członkiem ZPAP oddział we Wrocławiu. Główne dziedziny zainteresowań to: malarstwo, rysunek, formy przestrzenne, litografia, techniki wklęsłe, grafika użytkowa.
"Obszar moich poszukiwań, inspiracji obejmuje obserwację przyrody zarówno w jej aspekcie abstrakcyjnym, jak i namacalnym, codziennym. Na podstawie tego, co mnie otacza, buduję obraz świata widziany przez pryzmat własnych doświadczeń. Rzeczywistość widzialna jest dla mnie pretekstem do przejścia w świat fantazji, legend i mitów, gdzie proste, ponadczasowe wartości splatają się z odwiecznymi pragnieniami i lękami. Ten Świat pełen barwnych, fantastycznych postaci, stanowi bogate źródło moich inspiracji, pozwalając jednocześnie na nieograniczoną swobodę wypowiedzi. Tworząc obraz często wykorzystuję zasadę kontrastu, stosując zestawienia miękkich form biologicznych, obok drapieżnych elementów konstrukcyjnych. Struktury architektoniczne pojawiające się w moich pracach, przybierają formy organiczne, przez co staram się pobudzić je do własnego życia. Zazwyczaj pracuję spontanicznie; rzadko wykonuje szkice ideowe. Pomysł narasta stopniowo lub jest gwałtownym zapisem emocjonalnym".

 

Wystawa prac Kamili Karst pt. "Retrospektywa" będzie trwała do 28 sierpnia 2016 r. Serdecznie zapraszamy.
 

 

Plakat

 

 

 rchiwum wystaw :