Print this page

Strona główna

Plakat
 

-------------------------------------------------------------------------------

 Zapraszamy na wystawę w Izbie Tradycji Ziemi Strzegomskiej

Strzegom ul. gen T. Kościuszki 2

 Plakat

--------------------------------------------------------------------------------

Konkurs fotograficzny

Serdecznie zapraszamy uczniów świdnickich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Zabytki ziemi świdnickiej", którego organizatorami są Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej i Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie".
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące Konkursu są zawarte w znajdującym się poniżej regulaminie.


REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„ZABYTKI ZIEMI ŚWIDNICKIEJ”

Organizatorzy:
- Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy,
- Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej,
- Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”.

Cele konkursu:
- budzenie zainteresowań młodzieży wiedzą o zabytkach powiatu świdnickiego,
- rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej „małej Ojczyzny”.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych miasta Świdnicy.
2. Konkurs jest indywidualny.
3. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia zabytków miasta Świdnicy i powiatu świdnickiego.
4. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie.
5. Uczestnik przesyła na konkurs prace w postaci odbitek na papierze fotograficznym formatu A4 (297 x 210 mm). Nie będą przyjmowane zdjęcia w formie cyfrowej.
6. Fotografie należy opisać: nazwa obiektu (np. pałac, kościół), miejscowość w której się znajduje zabytek, imię i nazwisko autora zdjęcia, nazwa szkoły (z podaniem klasy).
7. Do zdjęć powinna być dołączona karta zgłoszeniowa wypełniona czytelnym pismem. Regulamin konkursu oraz Karta zgłoszeniowa są dostępne na stronach internetowych:
-
www.muzeum-kupiectwa.pl
- www.ks-j.pl
8. Fotografie nie spełniające kryteriów przedstawionych w regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
9. Prace należy dostarczyć w dniach od 1 do 30 września 2015 r.:
- osobiście do sekretariatu Muzeum Dawnego Kupiectwa, Świdnica ul. Wewnętrzna 2 (od wtorku do piątku) w godzinach 8.00-14.00,
- lub pocztą na adres: Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica.
10. Z nagrodzonych oraz zakwalifikowanych przez Jury zdjęć zostanie przygotowana wystawa czasowa.
11. Po zakończeniu wystawy prace będzie można odebrać w Muzeum Dawnego Kupiectwa od 1 do 30 grudnia 2015 r. (w godz. 10.00 – 15.00), od wtorku do piątku. Prace nie odebrane przejdą na własność organizatorów.
12. Koszt dostarczenia/przesłania fotografii ponosi uczestnik konkursu.
13. Fotografie uszkodzone nie będą dopuszczone do konkursu.

NAGRODY
1. Wszystkie prace zakwalifikowane do konkursu ocenia powołane przez Organizatorów Jury.
2. Prace zgłoszone do Konkursu zostaną ocenione według następujących kryteriów:
a) zgodność z zakresem tematycznym,
b) walory artystyczne i estetyczne.
3. Ogłoszenie decyzji Jury i wręczenie nagród odbędzie się 16 października 2015 r. o godz. 17.00 w wieży świdnickiego ratusza (1 piętro).
4. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane za I, II i III miejsce.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród.
6. Werdykt Jury jest nieodwołalny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie pracy do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu, wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883) oraz przeniesieniem praw autorskich w całości na rzecz Organizatorów.
2. Zgłaszający prace oświadcza, że jest autorem zdjęć nadesłanych na konkurs i nie naruszają one jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji w prasie oraz innych publikacjach pokonkursowych mających na celu reklamę konkursu fotograficznego „Zabytki ziemi świdnickiej”.
4. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują Organizatorzy.
5. W razie potrzeby dodatkowych informacji udziela:
- Wiesław Rośkowicz - dyrektor Muzeum Dawnego Kupiectwa, tel. 74/8521291,

--------------------------------------------------

KARTA ZGŁOSZENIOWA FOTOGRAFII
na konkurs fotograficzny „Zabytki ziemi świdnickiej”

Prosimy dołączyć niniejszą karę zgłoszenia wraz z pracami konkursowymi.


Prosimy wypełnić czytelnie:
Imię i nazwisko: ..............................................................
Adres zamieszkania: .......................................................................
Nazwa szkoły (z podaniem klasy): .................................................................
Nr telefonu/email: ...........................................................
Tytuł pracy/prac:
1. ......................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................


Akceptuję regulamin konkursu fotograficznego „Zabytki ziemi świdnickiej”, zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w zbiorze danych organizatorów Konkursu oraz na ich przetwarzanie i wykorzystywanie w promocji Konkursu. Oświadczam, że jestem autorem zdjęć nadesłanych na konkurs i nie naruszają one jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.

..............................                               ................................... data                                                             czytelny podpis

-----------------------------------------------------------  

Witamy na stronach internetowych Muzeum Dawnego Kupiectwa. Wierzymy, że po zapoznaniu się z nimi zechcecie Państwo nas odwiedzić w Świdnicy. Serdecznie zapraszamy.

Muzeum jest otwarte:

wtorek-piątek w godz. 10:00-15:00 (w piątek wstęp bezpłatny)
sobota-niedziela w godz. 11:00-17:00
W poniedziałek Muzeum jest nieczynne
Na pół godziny przed zamknięciem ekspozycji biletów nie sprzedaje się

Ceny biletów:
normalne 6,-zł, ulgowe i wycieczkowe 4,-zł
oprowadzanie wycieczek po Muzeum - 30,-zł
lekcje muzealne - 30,-zł (w cenie lekcji zwiedzanie muzeum)

W sprawie oprowadzania wycieczek należy się kontaktować z mgr. Zbigniewem Malickim, tel. 74/85-212-91, e-mail: muzeum_biblioteka@poczta.onet.pl w celu ustalenia terminu. Poza wykupieniem biletu należy uiścić opłatę w wysokości 30,-zł.

----------------------------------------------

Film o Muzeum

Film 

Film w telewizji czeskiej

 

-----------------------------------------------------------

Piszą o nas:

http://www.gum.gov.pl/media/396804/biuletyn-3-2014.pdf

------------------------------------------------- 

W 2015 r. Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających:

1 stycznia  (czwartek)  Nowy Rok
6 stycznia  (wtorek)  Trzech Króli
5 kwietnia (niedziela)  Wielkanoc
6 kwietnia  (poniedziałek)  Poniedziałek Wielkanocny
1 maja  (piątek)  Święto Pracy
3 maja  (niedziela)  Święto Konstytucji 3 Maja
24 maja  (niedziela)  Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
4 czerwca (czwartek)  Boże Ciało
15 sierpnia  (sobota)  Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada  (niedziela)  Wszystkich Świętych
11 listopada  (środa)  Święto Niepodległości
25 grudnia  (piątek)  Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
26 grudnia  (sobota)  Boże Narodzenie (drugi dzień)

====================================================================

      Logo    Świdnicka Biblioteka Cyfrowa

Biblioteka Cyfrowa Kościoła Pokoju Biblioteka Cyfrowa Kościoła Pokoju 

 

 

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone

Przedruk i kopiowanie materiałów tylko za zgodą Muzeum Dawnego Kupiectwa